Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

  • BẢN TIN TUYỂN DỤNG

    BẢN TIN TUYỂN DỤNG Tổng hợp các vị trí tuyển dụng tháng 09/2021:  TOÀN QUỐC. – Giám đốc điều hành dự án chiến lược kinh doanh – Quản lý AMS khu vực – Trưởng phòng nhân sự – Trưởng bộ phận Quan hệ đại lý – Sale khai thác thị trường – Chuyên gia dữ […]
    Xem thêm
0961937069
0348332696